pcomp_35041002.jpg pcomp_35041003.jpg
< Helping you control your world >
Förberedelse & Installation av OptoEMU system >
Ett dokument/korsreferenslista över mätare och mätpunkter i anläggningen skapas före installation.
I listan skall det klart och tydligt framgå mätarbenämning, placering och mätartyp på alla mätare.

Vid installation fyller installatören i serienumren på de mätarna som installeras.
Det behövs inte göras någon konfiguration på Mbus-mätarna, varken vid installation eller efteråt.

För Modbus mätare måste man konfigurera adresser för respektive mätare enligt de adresser som är angivna i korsreferenslistan.

{Copyright (C) 2018 Processcomponent AB. All Rights Reserved}