pcomp_35047003.jpg pcomp_35047004.jpg
< Helping you control your world >
Loggning & lokal lagring av mätvärden >
I OptoEMU enheten finns en lokal FTP-server där man kan logga mätvärden, antingen via en excel-fil, CSV-fil eller text fil.
Det som bestämmer filformatet och vilket format loggfilen skall ha är vanligtvis databasen eller det överordnande fastighetssystemet dit mätvärdena skickas.
 
Med OptoEMU har man möjlighet att anpassa loggfilen så att den passar till just den databasen,systemet man använder.
Byter man system behöver man alltså inte byta hårdvara ute i anläggningen.

Det främsta syftet med denna loggning till fil lokalt är för att säkerhetsställa så att man inte förlorar mätvärden om internetuppkopplingen ligger nere mot anläggningen.
Ligger uppkopplingen nere så har man alltid en säkerhet med den lokala loggningen.


Exempel på loggfil med mätarställningar >Exempel på loggfil med förbrukningar >


{Copyright (C) 2018 Processcomponent AB. All Rights Reserved}