pcomp_36036001.jpg pcomp_36039003.jpg
< Helping you control your world >
OptoEMU är en enhet som kan logga mätvärden från olika typer av mätare och system från en anläggning för att sedan skicka vidare informationen överordnade system, fastighetssystem, databaser och styrsystem.

OptoEMU har öppna protokoll och kan i sitt standardutförande kommunicera med flera olika protokoll i en och samma enhet.
OptoEMU kan i sitt standardutförande skicka mätvärden via RESTful-API, HttpPost/Get, SQL, OPC-server, e-mail.
 
OptoEMU kan lagra historisk data lokalt i enheten, vilket gör att man inte förlorar några mätvärden om internetuppkopplingen ligger nere.

Med OptoEMU äger kunden sina egna mätvärden, vilket betyder att man inte blir leverantörsberoende av ett fabrikat i anläggningen eller av en leverantöres molntjänst som mätvärden ofta skickas till innan kunden kan få tillgång till sina mätvärden och data.

Det krävs ingen dator i anläggningen för att systemet skall fungera, utan OptoEMU enheten är en stand-alone enhet.

Det tillkommer inga kostnader eller tilläggsavgifter i form av programvaror, licensavgifter eller abonnemangsavgifter.

pcomp_36039001.jpg
Systemskiss >
More EMU ...
{Copyright (C) 2018 Processcomponent AB. All Rights Reserved}