pcomp_36036001.jpg pcomp_36049003.jpg
< Helping you control your world >
Kommunikation mot databaser & fastighetssystem >
Kommunikation mot databaser och fastighetssystem kan ske på olika sätt.
Den centrala databasen kommunicera direkt med API:er i OptoEMU-systemet.

OptoEMU-enheten kan skicka HTTP Post/Get direkt till en databas (t ex Microsoft Azure)

OptoEMU-enheten kan skicka en loggfil via mail eller FTP.

Databasen/servern kan hämta en loggfil i OptoEMU-enheten via FTP.

Databasen kan hämta mätvärden från systemet via OPC.
 
Det man generellt kan säga är att det inte tillkommer några extra kostnader eller licensavgifter för något av alternativet ovan. För OptoEMU ingår dessutom en gratis OPC-server som inte har några begränsningar på antalet taggar, mätvärden eller uppkopplingar.{Copyright (C) 2018 Processcomponent AB. All Rights Reserved}