pcomp_36036001.jpg pcomp_36050005.jpg
< Helping you control your world >
IMD - Hantering - Tillägg >
Saknas interna system för att hantera och logga mätdata för IMD debitering så är OptoEMU-enheten förberedd
för att kopplas upp mot tjänsten EL-Online från E.L. System AB.

 
Då får man tillgång till ett komplett system för att säkerställa insamling, visualisering och backup av mätdata.
 
Systemet är kompatibelt med de vanligaste förvaltningssystem som finns på marknaden och har full funktionalitet
för att hantera rapportering av IMD data till förvaltarna.

pcomp_36050003.gif
Standardskåp med OptoEmu-enhet
och M-Bus gateway
{Copyright (C) 2018 Processcomponent AB. All Rights Reserved}